مرکز رشد فرهنگی تمدنی

وظایف مرکز رشد:

    همکاری و مشاوره در ایده پردازی تا تجاری سازی آن با شما
    شناسائی مشکل و مسائل (نیاز سنجی) سازمان، محله، شرکت و غیره… شما
    ارائه خدمات جهت اصلاح و بهبود سیستم های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی
    درصورت داشتن ایده جدید یا آمادگی جهت سرمایه گذاری، لطفا با ما تماس حاصل فرمائید:09331188467 و halaltec@live.com